"> BULMACA-6 - BULMACALAR - Bloguez.com
 
BULMACA-6 » BULMACALAR

 BULMACA-6

17/1/2014

Soldan sağa gitmek için "TAB", Sağdan sola gitmek için "SHIFT-TAB" tuşuna basınız.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1  
2    
3    
4    
5    
6      
7        
8          
9        
10  
11        
12  

SOLDAN  SAĞA

 1. ".....hendeğinin adamları" anlamına gelen,Bürûc Suresinde geçen,kelime. 
 2. Bir kentimiz -(Tersi)Gövdesi kızıl,ayakları ve yelesi kara olan at. 
 3. Arapça'da bir harf -- (Tersi)Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep-Eski dilde su
 4. Bir şehrimiz-Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu. 
 5. Berilyumun kısaltması-Antalya'nın bir ilçesi-(Tersi)İndiyum'un kısaltması.
 6. Uluslararası Telekominikosyan Birliği'nin kısaltması.--Zar kanatlılardan,bal ve bal mumu yapan,böcek--Genellikle işlemelerde kullanılan ,gümişi iplik. 
 7. Turpgillerden,yaprakları salata gibi yenen,bir bitki.
 8. Eski bir kavim,budun.
 9. Ardahan'ın bir ilçesi--Beyaz
 10. Avrupa'da bir ülke.--Kastamonu'nun bir ilçesi.
 11. İşaret olarak yere dikilen çubuk.--Bir peygamber.
 12. Medine'de Mescid-i Nebevi'nin bir tarafında ikamet eden,bizzat Rasulüllah tarafından yetiştirilen İslam muallimleridir.

YUKARIDAN AŞAĞIYA

 1. Kur'an-ı Kerim'de geçen,bir mağaraya gizlenerek,309 sene uyuya kalan,yedi mağara arkadaşı.
 2. Mutluluk,ongunluk--(Tersi)Bir sinir hastalığı.
 3. Mıh'ın sessizleri--Birleşmiş Milletlerin,İngilizce kısaltması--Devletçe belirlenen fiyat.
 4. Dişi kurt--(Tersi)Bir erkek ismi.
 5. Matuh--İspanya'da bir bölge adı. 
 6. (Tersi) Hatıra--(Tersi) Arsenik'in kısaltması.
 7. Tokat'ın bir ilçesi--Duman lekesi.
 8. Soğuğa karşı omuzlara,başa,sırta veya boyna alınan örtü.--(Tersi)A.B.D'nin İngilizce kısaltması.
 9. B.Arap Emirliğinin ünlü bir şehri.--Rutenyum'un kısaltması--Kıbrıs Rum Kesimi'nin bir şehri.
 10. Tümör--Sormaktan bir emir.
 11. Orta Amerika'da,Haiti'nin komşusu olan ada devleti.--Çocuğa olan kadın.
 12. Bir Kuzey Avrupa ülkesi.
(Çözüm)  

 
ÇÖZÜM-2(TIKLAYIN)
Tags : KOCAYUSUF
Category : reserved to connected users | Write a comment | Print

Comments

| Contact author |